گیربکس کرانویل SEW

گیربکس کرانویل SEW
۴.۹ از ۱۱ رای

گیربکس کرانویل SEW پینیون ؛ در بسیاری از صنایع نقش بسزایی دارد . گاهی ممکن است به نام های دیگری همچون گیربکس هلیکال اریب SEW  و یا گیربکس شافت بغل خوانده می شود .

گیربکس کرانویل SEW

از خصوصیت بارز این گیربکس می توان به خروجی ۹۰ درجه ای در دو جهت (UوZ) اشاره نمود . بعلاوه توانایی ها و قابلیت های دیگری در این محصول تعبیه شده است . یکی از این قابلیتها ، دریافت شفت خروجی از دو جهت با چرخدنده هلیکال است . این محصول صنعتی ، در مدل های پایه دار یا فلنج دار ، پایه دار B5  یاB14 ، هالو شافت یا توپر ، هالو شافت با اتصال انگشتی ، شرینگ دیسک ، هالو شافت زبانه دار یا  Torglocو همچنین در  دو دسته ی دوطبقه ای (سایزهای ۱۹ الی ۴۹) و سه طبقه ای(سایزهای ۷۷ تا ۱۸۷) تولید می شود.

چرخدنده های مخروطی آن  عملکردی (بهره روی بالای ۹۰ %)بی نظیر دارند . گشتاور بالا ،بازدهی عالی ، مصرف انرژی پایین ، هزینه پایین تعمیرات و نگهداری ، طول عمر بالای دستگاه ، قابلیت کارکرد با موتورهای آستکرون AC، سروو موتور آسنکرون و سنکرون و اعمال یاتاقان بندی شفت خروجی دو طرفه  به جهات تحمل بارهای محوری بالا و بسیاری از موارد دیگر از جمله ویژگی های این گیربکس می باشند .

مزایای گیربکس کرانویل SEW

تراکم قدرت بالا ، طول عمر طولانی ، چرخ دنده های چند طبقه برای سرعت های خروجی پایین ، آپشن بلکش کاهش یافته برای مدل سه طبقه و  Wear-freeو .. را می توان بیان کرد.

اطلاعات فنی گیربکس کرانویل پینیون SEW
K..19 –K…۲۹

(دو طبقه)

K…۳۷-K….۱۸۷(سه طبقه)
تعداد سایزها ۲ ۱۲
نسبت تبدیل {i} …۳/۱۹-۷۱/۹۳ ۳/۹۸تا ۱۹۷/۳۷
نسبت تبدیل چند طبقه {i} _ ۹۴تا  ۳۲/۶۲۵
گشتاور خروجی {Nm} ۱۳۰……..۸۰ ۱۲۵ تا ۵۰۰۰۰(همچنین در مدل

های بلکش گاهش یافته)

توان موتور {KW} ….۰/۱۲- ۲/۲ ۰/۱۲تا ۲۰۰

 

انواع گیربکس کرانویل

 مدل   گیربکس کرانویل SEW سایزگیربکس کرانویل SEW
۱۹ ۲۹ ۳۷ ۴۷ ۵۷ ۶۷ ۷۷
K پابه دار K19 K29 K37 K47 K57 K67 K77
KA…B پایه دار / هالو شافت KA19B KA29B KA37B KA47B KA57B KA67B KA77B
KV….B پایه دار / هالو شافت / هالو شافت زبانه دار _  

_

 

KV37B KV47B KV57B KV67B KV77B
KH…B پایه دار / هالو شافت / شرینگ دیسک KH19B KH29B KH37B KH47B KH57B KH67B KH77B
KF فلنج دار B5 KF19 KF29 KF37 KF47 KF57 KF67 KF77
KAF فلنج دار B5 / هالو شافت KAF19 KAF29 KAF37 KAF47 KAF57 KAF67 KAF77
KVF فلنج دار B5 / هالو شافت / هالو شافت زبانه دار _ _ KVF37 KVF47 KVF57 KVF67 KVF77
KHF فلنج دار B5/ هالو شافت / شرینگ دیسک KHF19 KHF29 KHF37 KHF47 KHF57 KHF67 KHF77
KA هالو شافت KA37 KA47 KA57 KA67 KA77
KV هالو شافت / هالو شافت زبانه دار _ _ KV37 KV47 KV57 KV67 KV77
KH هالو شافت / شرینگ دیسک  

_

 

_

KH37 KH47 KH57 KH67 KH77
KT هالو شافت /TorLOC _ _ KT37 KT47 KT57 KT67 KT77
KAZ فلنج دار B14/ هالو شافت _ _ KAZ37 KAZ47 KAZ57 KAZ67 KAZ77
KVZ فلنج دار B14/ هالو شافت /هالو شافت زبانه دار  

 

 

_

 

 

 

_

KVZ37 KVZ47 KVZ57 KVZ67 KVZ77
KHZ فلنج دار B14/ هالو شافت شرینگ دیسک  

 

_

 

 

_

KHZ37 KHZ47 KHZ57 KHZ67 KHZ77

 

مدل گیربکس کرانویل SEW سایز گیربکس کرانویل SEW
۸۷ ۹۷ ۱۰۷ ۱۲۷ ۱۵۷ ۱۶۷ ۱۸۷
K پایه دار K87 K97 K107 K127 K157 K167 K187
KA…B پایه دار / هالو شافت KA87B KA97B KA107B KA127B KA157B KA167B KA187B
KV…B پایه دار / هالو شافت / هالو شافت زبانه دار KV87B KV97B KV107B KV127B KV157B KV167B KV187B
KH..B پایه دار/هالو شافت / شرینگ دیسک KH87B KH97B KH107B KH127B KH157B KH167B KH187B
..KF فلنج دار B5 KF87 KF97 KF107 KF127 KF157 KF167 KF187
…KAF فلنج دار B5/هالو شافت KAF87 KAF97 KAF107 KAF127 KAF157
….KVF فلنج دار B5/ هالو شافت / شرینگ دیسک KVF87 KVF97 KVF107 KVF127 KVF157 KVF167 KVF187
…KHF فلنج دار B5/هالو شافت / شرینگ دیسک KHF87 KHF97 KHF107 KHF127 KHF157 KHF167 KHF187
…KA هالو شافت KA87 KA97 KA107 KA127 KA157 KA167 KA187
…KV هالو شافت / هالو شافت زبانه دار KV87 KV97 KV107 KV127 KV157 KV167 KV187
…KH هالو شافت /شرینگ دیسک KH87 KH97 KH107 KH127 KH157 KH167 KH187
…KT هالو شافت /TorgLOC KT87 KT97 KT107 KT127 KT157 KT167 KT187
…KAZ فلنج دار B14/ هالو شافت KAZ87 KAZ97 KAZ107 KAZ127 KAZ157 KAZ167 KAZ187
..KVZ فلنج دار B14/ هالو شافت / هالو شافت زبانه دار KVZ87 KVZ97 KVZ107 KVZ127 KVZ157 KVZ167 KVZ187
…KHZ فلنج دار B14/ هالو شافت / شرینگ دیسک KHZ87 KHZ97 KHZ107 KHZ127 KHZ157 KHZ167 KHZ187

 

برخی امکانات و آپشن های اضافی قابل ارائه بر روی گیربکس کرانویل SEW

کد توضیح قابل ارائه بر روی سری
T  / بازوی گشتاوری سری Sو سری W
/G ضربه گیر لاستیکی سریF
/DUO سنسور روغن تمامی  سری ها
/DUV سنسور لرزش (ویبره) تمامی سری ها

 

مقدار روغن گیربکس مورد نیاز با توجه به نحوه نصب و ابعاد گیربکس (مقادیر به لیتر می باشند)

سری های KV…B,KH…B,KA…B,K..
نحوه استقرار
اندازه گیربکس M1 M2 M3 M4 M5 M6
۳۷ ۰/۵۰ ۱/۰۰ ۱/۰۰ ۱/۲۵ ۰/۹۵ ۰/۹۵
۴۷ ۰/۸۰ ۱/۳۰ ۱/۵۰ ۲/۰۰ ۱/۶۰ ۱/۶۰
۵۷ ۱/۱۰ ۲/۲۰ ۲/۲۰ ۲/۸۰ ۲/۳۰ ۲/۱۰
۶۷ ۱/۱۰ ۲/۴۰ ۲/۶۰ ۳/۴۵ ۲/۶۰ ۲/۶۰
۷۷ ۲/۲۰ ۴/۱۰ ۴/۴۰ ۵/۸ ۴/۲۰ ۴/۴۰
۸۷ ۳/۷۰ ۸/۰ ۸/۷ ۱۰/۹ ۸/۰ ۸/۰
۹۷ ۷/۰ ۱۴/۰ ۱۵/۷ ۲۰/۰ ۱۵/۷ ۱۵/۵
۱۰۷ ۱۰/۰ ۲۱/۰ ۲۵/۵ ۳۳/۵۰ ۲۴/۰ ۲۴/۰
۱۲۷ ۲۱/۰ ۴۱/۵ ۴۴/۰ ۵۴/۰ ۴۰/۰ ۴۱/۰
۱۵۷ ۳۱/۰ ۶۲/۰ ۶۵/۰ ۹۰/۰ ۵۸/۰ ۶۲/۰
۱۶۷ ۳۳/۰ ۹۵/۰ ۱۰۵/۰ ۱۲۳/۰ ۸۵/۰ ۸۴/۰
۱۸۷ ۵۳/۰ ۱۵۲/۰ ۱۶۷/۰ ۲۰۰ ۱۴۳/۰ ۱۴۳/۰

 

سریKF
اندازه گیربکس نحوه استقرار
M1 M2 M3 M4 M5 M6
۳۷ ۰/۵۰ ۱/۱۰ ۱/۱۰ ۱/۵۰ ۱/۰۰ ۱/۰۰
۴۷ ۰/۸۰ ۱/۳۰ ۱/۷۰ ۲/۲۰ ۱/۶۰ ۱/۶۰
۵۷ ۱/۲۰ ۲/۲۰ ۲/۴۰ ۳/۱۵ ۲/۵۰ ۲/۳۰
۶۷ ۱/۱۰ ۲/۴۰ ۲/۸۰ ۳/۷۰ ۲/۷۰ ۲/۷۰
۷۷ ۲/۱۰ ۴/۱۰ ۴/۴۰ ۵/۹۰ ۴/۵۰ ۴/۵۰
۸۷ ۳/۷۰ ۸/۲ ۹/۰ ۱۱/۹۰ ۸/۴ ۸/۴
۹۷ ۷/۰ ۱۴/۷ ۱۷/۳۰ ۲۱/۵۰ ۱۵/۷ ۱۶/۵
۱۰۷ ۱۰/۰ ۲۱/۸۰ ۲۵/۸۰ ۳۵/۱۰ ۲۵/۲ ۲۵/۲
۱۲۷ ۲۱/۰ ۴۱/۵۰ ۴۶/۰ ۵۵/۰ ۴۱/۰ ۴۱/۰
۱۵۷ ۳۱/۰ ۶۶/۰ ۶۹/۰ ۹۲/۰ ۶۲/۰ ۶۲/۰

 

سری  های KA…,KH…,KV…, KAF…, KHF.., KVF.., KAZ, KHZ, KVZ, KT
اندازه گیربکس نحوه استقرار
M1 M2 M3 M4 M5 M6
۳۷ ۰/۵۰ ۱/۰۰ ۱/۰۰ ۱/۴۰ ۱/۰۰ ۱/۰۰
۴۷ ۰/۸۰ ۱/۳۰ ۱/۶۰ ۲/۱۵ ۱/۶۰ ۱/۶۰
۵۷ ۱/۲۰ ۲/۲۰ ۲/۴۰ ۳/۱۵ ۲/۷۰ ۲/۴۰
۶۷ ۱/۱۰ ۲/۴۰ ۲/۷۰ ۳/۷۰ ۲/۶۰ ۲/۶۰
۷۷ ۲/۱۰ ۴/۱۰ ۴/۶۰ ۵/۹۰ ۴/۴۰ ۴/۴۰
۸۷ ۳/۷۰ ۸/۲ ۸/۸ ۱۱/۱ ۸/۰ ۸/۰
۹۷ ۷/۰ ۱۴/۷ ۱۵/۷ ۲۰/۰ ۱۵/۷ ۱۵/۷۰
۱۰۷ ۱۰/۰ ۲۰/۵ ۲۴/۰ ۳۲/۴ ۲۴/۰ ۲۴/۰
۱۲۷ ۲۱/۰ ۴۱/۵ ۴۳/۰ ۵۲/۰ ۴۰/۰ ۴۰/۰
۱۵۷ ۳۱/۰ ۶۶/۰ ۶۷/۰ ۸۷/۰ ۶۲/۰ ۶۲/۰

 

کاربرد گیربکس کرانویل

گیربکس کرانویل SEW در صنایعی همچون ؛ الکتروگیربکس همزن ، الکتروگیربکس صنایع نفت و گاز ، الکتروگیربکس صنایع غذایی، الکترو گیربکس صنایع کاشی و سرامیک ،صنایع فولاد، صنایع سیمان و صنایع دارویی کاربرد منحصر به فردی دارد .

قیمت گیربکس کرانویل SEW

جهت خرید گیربکس کرانویل SEW، و همچنین سایر گیربکس ها و الکتروموتورهای ایتالیایی و آلمانی ؛ می توانید با آرشا صنعت نماینده و عامل فروش برترین برندهای ( گیر بکس SEW ) اروپایی تماس حاصل فرمایید .

گیربکس کرانویل SEW